Seznam všech fotek z ètyødenního pøechodu Stubaiskıch Alp s vıstupem na vrchol Zuckerhütl

Cestou na Dresdner hütte

Bláža u Dresdner hütte

Dresdner hütte (2308)

Sestup od Hildesheimer hütte

Sestup od Hildesheimer hütte

Ledovec Pfaffenferner

Vrchol Zuckerhütl (3507)

Ledovec Sulzenauferner

Ledovec Triebenkarlasferner

Obìd v sedle pod Zuckerhütl

Jana a Zuckerhütl

Zuckerhütl

Pfaffennieder a Wilder Freiger (3418)

Ledovec Fernerstube

Údolí

Wilder-Freiger-Ferner

Mišo a jezero

Östl

Urfallspitze (2855)

Ledovcová øíèka

Kytièky

Wilder Freiger (3418)

Unt. Grübl (2418)

Wilder Freiger (3418)

Bláža, Honza a Wilder Freiger (3418)

Údolí s potùèkem

Kytièka

Kytièka

Weisswand (3017)